Aktuellt

AKTUELLT

Nya Erasmus+ är här 

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Aldrig förr har så mycket EU-medel riktats mot utbildningsområdet.  Jag har författat en broschyr på uppdrag av Universitets- och Högskolerådet (UHR) om hur internationalisering kan bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete. Du kan ladda ner och inom kort kunna beställa den här. 


Ägnar sig din verksamhet  åt lärande i någon form, ungdomar eller idrott och har behov av utveckling och vill ta del av dessa bidrag och möjligheter? Hör av dig i så fall så hjälper jag dig med en behovsanalys som matchar möjligheterna och föreslår en strategi och plan framåt anpassat för din verksamhet. 


Jag erbjuder också stöd under ansökningsprocessen vid bidragsansökningar och vid genomförande av beviljade projekt för att säkra styrning och ledning så att förväntade resultat nås. 


Ta del av broschyren som jag har författat åt UHR på temat Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan genom internationalisering.