Konsulttjänster

Utveckla din verksamhet


"Jag har anlitat BACKSTROM iMPACT och jobbat med Christel Bäckström sedan 2018. Jag kan starkt rekommendera henne till alla företag som behöver utveckla sin verksamhet utifrån ett organisatoriskt, produkt- eller marknadsperspektiv. Christel är en oerhört effektiv och intelligent verksamhetsutvecklare. Hon har förmågan att se både helhet och delar och kan omsätta det till rätt processer och aktiviteter. Med sitt mod att ta beräknade risker i kombination med hennes analytiska förmåga och kunskap om strategisk utveckling samt erfarenhet av etablering av nya samarbeten, är hon ett starkt stöd för mig som VD men också för hela ledningsgruppen. Tack för det, Christel!"


Carina Halvord, VD Universeum

När du behöver utveckla din organisation kan

BACKSTROM iMPACT ge stöd och råd i strategiska utvecklingsprocesser. Det kan gälla för verksamheten i stort, specifika projekt och unika innovationer.


Vi hjälper dig att genomlysa organisationen, identifiera nuläge och utvecklingsbehov samt föreslå strategier för att jobba effektivt framåt. Med olika kommunikationsinsatser säkrar vi att utvecklingsarbetet når fram till rätt mottagare på rätt sätt, både internt och externt. 


Vi matchar ditt utvecklingsbehov med olika typer av finansieringsmöjligheter. Det kan innebära samarbeten mellan olika aktörer eller stöd från det svenska och EU:s innovationssystem för att tjänster och produkter ska nå marknaden snabbare.  BACKSTROM iMPACT erbjuder konsultinsatser inom följande områden:


  • Stöd i utvecklingsprocesser, styrning och ledning
  • MTAM (Management Team Assessment Model) erbjuds som utvecklingsverktyg i arbetet med ledningsgrupper
  • Analyser, strategier och planer
  • Strategiska kommunikationsinsatser, påverkansarbete och moderatorsuppdrag 
  • Olika finansieringsmöjligheter såsom: EU-stöd, statliga bidrag, fundraising, sponsring, upphandling, ansökningsarbete och avtal. 
  • Projektutveckling-, projektdesign- och projektledningsprocesser
  • Omsätta EU-samarbetet till strategier och projekt i praktiken 
  • Internationalisering inom utbildningsområdet


Om du saknar något i listan som du behöver hjälp med, så tveka inte att höra av dig. 


BACKSTROM iMPACT bidrar med hållbar tillväxt i små till medelstora bolag och offentliga organisationer.

UPPDRAGSGIVARE & SAMARBETSPARTNERS I URVAL