Nya Erasmus+ är här

NYA  ERASMUS+ 

EU:s nya programperiod 2021- 2027 är här.

Erasmus+ finansierar mobilitet och lärande i och utanför EU med en budget på ca 26 miljarder euro. Erasmusprogrammet har fått en fördubblad budget och har befäst sin ställning som en av EU:s största framgångar. Vill du ha hjälp att både komma åt dessa resurser men också få stöd i hur verksamheten ska riggas så att de verkligen bidrar till utveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Kontakt då mig så pratar vi vidare om möjligheter och på vilket sätt jag kan stötta din organisation


Målgrupp

Är du ansvariga ledare/chef för en organisation, privat eller offentlig verksamhet,  som arbetar med lärande i dess breda bemärkelse det vill säga både formell och icke formell utbildning och är intresserad av att ta del av bidrag till utveckling.  Hör av dig så pratar vi vidare om vilket stöd jag kan erbjuda din organisation.

Om Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott.

Erasmusprogrammet 2021–2027 har ett starkt fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen och ungas delaktighet i det demokratiska livet. Programmet stöder EU:s arbete för utbildning, handlingsplanen för digital utbildning och den europeiska kompetensagendan. Erasmus+ ska också bidra till:

 • Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
 • EU:s ungdomsstrategi 2019–2027
 • Idrottens europeiska dimension.


Erasmus+ erbjuder möjligheter till utbyten och samarbeten inom: 

 • högre utbildning
 • yrkesutbildning
 • skolan (inklusive förskola och barnomsorg)
 • vuxenutbildning
 • ungdomsfrågor
 • idrott


UHR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är de svenska myndigheterna som ansvarar för Erasmus+. Riksidrottsförbundet har ett informationsansvar för idrottsdelen inom Erasmus+. UHR erbjuder också andra program där du kan söka bidrag till utveckling inom utbildningsområdet.

Erfarenhet

Christel Bäckström arbetar bland annat med kommunikation, utveckling, ledarskap och EU-finansiering. Christel har stor erfarenhet av utbildningslandskapet, lärande och utvecklingsfrågor samt internationalisering. Christel har god kännedom om EU:s fonder och program, särskilt hur Erasmus+ kan användas som ett medel för att verksamheten ska nå sina mål.


Nedan erfarenheter i korthet och i urval kopplat till utbildningsområdet:

 • Internationell koordinator, Utbildningsförvaltningen, Mölndals stad
 • Ansvarig för Yrkeshögskoleutbildningen EU-projektsamordnare
 • Utvecklingsstrateg, Göteborgsregionen (GR) Utbildning
 • Konsult åt UHR, sakkunnig i utvecklingsfrågor för utbildningsområdet. Bland annat utvecklat och genomfört utbildningen “Skolambassadör EU-ambassadör” för lärare och skolledare på uppdrag av UHR, EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, Regeringskansliet. Författat följande broschyr åt UHR.


Hör gärna av dig: 

Christel Bäckström,

telefon: 0733 300 431

mail: christel@backstromimpact.com