Teamet

TEAMET

VÅRA KONSULTER 

Grundare och VD

Göteborg

Christel äger och driver BACKSTROM iMPACT. ”Jag arbetar med strategiska utvecklingsfrågor och ger stöd till VD, chefer och ledare. Det innebär att jag arbetar med organisationsutveckling, ledningsgrupper och kommunikation samt finansieringsfrågor. Jag bidrar också med utbildningsinsatser för medarbetarskap, EU-frågor och projektledning. Min utbildningsbakgrund är bred inom det samhällsvetenskapliga fältet och bottnar i journalistik. Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med kommunikation, ledarskap och utveckling i både privat och offentlig sektor."

JULIETTE BÄCKSTRÖM

Jurist

Stockholm & London

Juliette är jurist och har utbildat sig i London på City Law School, University of London. ”Jag har studerat juridik och har en kandidatexamen med specialisering i internationell rätt. Våren 2023 kommer jag att avsluta mina masterstudier och erhålla en masterexamen med specialisering i internationell kommersiell rätt. Med min inriktning och särskilda erfarenhet från 5 års studier i Storbritannien kan jag hjälpa till med rådgivning gällande internationell handel. Det kan handla om olika typer av juridiska frågor, till exempel när du vill etablera ditt företag i Storbritannien efter brexit.” 

KONSULTER SOM VI SAMARBETERAR MED

Konsult

Organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Christian driver Sandblom & Company Utveckling AB. Läs mer här.