GDPR

GDPR

Policydokument för BACKSTROM iMPACT AB


1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att BACKSTROM iMPACT AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/strukturerat-eller-ostrukturerat/


2. Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du ingår avtal eller samarbete med oss, gör ett köp eller deltar i undersökningar eller tävlingar. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer.

BACKSTROM iMPACT AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.


3. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

– Kontakta dig via e-post

– Kunna kommunicera med dig vid köp/avtal inför ett uppdrag.

– Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning samt samarbeten.

– Förbättra vår kundservice.

– Kunna redovisa underlag till skattemyndigheten av bokföringstekniska skäl.


4. Säkerhet

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.


5. Information till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Information till tredjepart kan endast bli aktuellt i samband med känt gemensamt samarbete där dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.


6. Ta bort information från vår kunddatabas

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information eller hålla kontakt. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden eller ha kontakt så meddelar du oss via ett mail och så raderas du från vår kunddatabas.


Har du handlat av oss eller ingått avtal vid köp av tjänster från BACKSTROM iMPACT  måste vi spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.


Mölndal den 2 september 2018


Med vänliga hälsningar


Christel Bäckström, VD

BACKSTROM iMPACT AB