Meny

Christel Bäckström 

STRATEGISK UTVECKLING

 

VERKSAMHET - AFFÄRER - PROJEKT

 

KONSULTVERKSAMHET

Vi erbjuder stöd i utvecklingsprocesser som bidrar till verksamhetsutveckling. Strategiska samarbeten, fundraising och EU-finansiering samt kommunikation är vårt fokus.


ANMÄL DIG TILL NÄSTA KURSTILLFÄLLE PWin PS


KOMPETENSUTVECKLING

Vi utvecklar och erbjuder egna kurser som bidrar till kompetensutveckling. Just nu genomför vi kurser på temat kommunikation och hållbarhet samt projekt- och processledning. 

STÖD & RÅD TILL VD, CHEFER, LEDNINGSGRUPPER 

PRIVAT & OFFENTLIG SEKTOR