STRATEGISK UTVECKLING

VERKSAMHET - AFFÄRER - PROJEKT

KONSULTVERKSAMHET

BACKSTROM iMPACT är en konsultbyrå inom organisations-och verksamhetsutveckling. Ledningsfrågor, affärsutveckling och strategiska samarbeten samt kommunikation är vårt fokus. Vi genomför också kompetensutvecklingsinsatser för både ledare och medarbetare med stöd i Försvarshögskolans modeller och koncept. 


BACKSTROM iMPACT

Vi erbjuder stöd till VD, chefer och ledningsgrupper i strategiska utvecklingsprocesser. Vi vill bidra till att skapa resultat och effekter på både kort och lång sikt, i både privat och offentlig sektor.