Meny

Christel Bäckström 

STRATEGISK UTVECKLING

 

VERKSAMHET - AFFÄRER - PROJEKT

 

KONSULTVERKSAMHET

Vi erbjuder stöd i utvecklingsprocesser som bidrar till verksamhetsutveckling. Strategiska samarbeten, fundraising och EU-finansiering samt kommunikation är vårt fokus.

KOMPETENSUTVECKLING

Vi utvecklar och erbjuder egna kurser som bidrar till kompetensutveckling. Just nu genomför vi kurser på temat kommunikation och hållbarhet samt projekt- och processledning. 

STÖD & RÅD TILL VD, CHEFER, LEDNINGSGRUPPER 

PRIVAT & OFFENTLIG SEKTOR