Meny

STRATEGISK UTVECKLING

VERKSAMHET - AFFÄRER - PROJEKT

KONSULTVERKSAMHET

BACKSTROM iMPACT är en konsultbyrå inom organisations-och verksamhetsutveckling. Ledningsfrågor, strategiska samarbeten och kommunikation samt kompetensutvecklingsinsatser är vårt fokus. Vi hjälper också till med EU-finansiering och juridiskt rådgivning gällande internationella kommersiella frågor. Vi har särskild kompetens om du vill göra affärer i Storbritannien.

BACKSTROM iMPACT

Vi erbjuder stöd till VD, chefer och ledningsgrupper i strategiska utvecklingsprocesser. Vi vill bidra till att skapa resultat och effekter på både kort och lång sikt, i båda privat och offentlig sektor.