Meny

Christel Bäckström 

STRATEGISK UTVECKLING

 

VERKSAMHET - AFFÄRER - PROJEKT

 

KONSULTVERKSAMHET

Vi ger stöd i utvecklingsprocesser som bidrar till verksamhetsutveckling och stärker samarbeten.  Vi jobbar

också med fundraising, EU-stöd och kommunikation.


ANMÄL DIG TILL NÄSTA KURSTILLFÄLLE PWin PS


KOMPETENSUTVECKLING

Vi utvecklar och erbjuder kurser som bidrar till kompetensutveckling. Just nu genomför vi kurser på temat kommunikation samt projekt- och processledning. 

STÖD & RÅD TILL VD, CHEFER, LEDNINGSGRUPPER 

PRIVAT & OFFENTLIG SEKTOR