ORGANISATIONSUTVECKLING

VERKSAMHET | LEDARSKAP | MEDARBETARSKAP | KOMMUNIKATION

KONSULTVERKSAMHET

BACKSTROM iMPACT är en konsultbyrå inom organisationsutveckling. Verksamhet, ledarskap och medarbetarskap samt kommunikation är vårt fokus. Vi genomför också kompetensutvecklingsinsatser för både ledare och medarbetare med stöd i bland annat Försvarshögskolans modeller och koncept. 


BACKSTROM iMPACT

Vi erbjuder stöd till VD, chefer och ledningsgrupper i strategiska utvecklingsprocesser. Vi vill bidra till att skapa resultat och effekter på både kort och lång sikt, i både privat och offentlig sektor.