Referenser

REFERENSER

Till alla företag som behöver utveckla sin verksamhet utifrån ett organisatoriskt, produkt- eller marknadsperspektiv


"Jag har anlitat BACKSTROM iMPACT och jobbat med Christel Bäckström sedan 2018. Jag kan starkt rekommendera henne till alla företag som behöver utveckla sin verksamhet utifrån ett organisatoriskt, produkt- eller marknadsperspektiv. Christel är en oerhört effektiv och intelligent verksamhetsutvecklare. Hon har förmågan att se både helhet och delar och kan omsätta det till rätt processer och aktiviteter. Med sitt mod att ta beräknade risker i kombination med hennes analytiska förmåga och kunskap om strategisk utveckling samt erfarenhet av etablering av nya samarbeten, är hon ett starkt stöd för mig som VD men också för hela ledningsgruppen. Tack för det, Christel!"


Carina Halvord, VD Universeum

“Intressant, bra repetition, andra vinklar på sånt man tänkt på tidigare var några av kommentarerna som kom direkt efter föreläsningen. Uppdraget till BACKSTROM iMPACT var att stödja personer inom kommunal vuxenutbildning att få till en bättre kommunikation med företagen och näringslivet. Och göra det på en timmes digital föreläsning! Och Christel lyckades. Strukturerat, koncist och med ett leende lyckades hon få till lagom repetition och nya insikter så att alla som lyssnade fick inspiration att se över retorik i sin egen kommunikation”


Margareta ”Maggie” Näsmark, Projektledare hos Nätverk Westum

Strukturerat, koncist

och med ett leende

Nya Erasmus+ | En broschyr på uppdrag av Universitets- och Högskolerådet (UHR) om hur internationalisering kan bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Aldrig förr har så mycket EU-medel riktats mot utbildningsområdet.  Christel har författat en broschyr på uppdrag av Universitets- och Högskolerådet (UHR) om hur internationalisering kan bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete. Du kan ladda ner och inom kort kunna beställa den här. 


Ägnar sig din verksamhet  åt lärande i någon form, ungdomar eller idrott och har behov av utveckling och vill ta del av dessa bidrag och möjligheter? Hör av dig i så fall så hjälper vi dig med en behovsanalys som matchar möjligheterna och föreslår en strategi och plan framåt anpassat för din verksamhet. 


Vi erbjuder också stöd under ansökningsprocessen vid bidragsansökningar och vid genomförande av beviljade projekt för att säkra styrning och ledning så att förväntade resultat nås. 


Ta del av broschyren som jag har författat åt UHR på temat Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och skolan genom internationalisering.

SAGT AV KURSDELTAGRE

GIVANDE


"Er kurs är så otroligt mycket mer givande och seriös än de vanliga klädtipsen i modetidningarna och bloggarna jag hittills har läst!"

"Kursdeltagare september 2021

Power Women in Power Suits

KUNNIGA, PROFFESIONELLA & PEDAGOGISKA


"Stort Tack för en väldigt bra, intressant och inspirerande föreläsning i kväll!
Så kunniga, proffesionella, pedagogiska och entusiastiska ni är, jag är verkligen supernöjd!"Kursdeltagare september 2021

Power Women in Power Suits

HÅLLBAR GARDEROB


""Jag tycker att ha en hållbar garderob både är viktigt och intressant. Jag är inte heller jätteintresserad av mode, utan jag vill ha en garderob där man kan plocka av allting och allt passar ihop."


Kursdeltagare maj 2021

Power Women in Power Suits

UPPDRAGSGIVARE & SAMARBETSPARTNERS I URVAL