REFERENSER

Till alla företag som behöver utveckla sin verksamhet utifrån ett organisatoriskt, produkt- eller marknadsperspektiv

"Jag har anlitat BACKSTROM iMPACT och jobbat med Christel Bäckström sedan 2018. Jag kan starkt rekommendera henne till alla företag som behöver utveckla sin verksamhet utifrån ett organisatoriskt, produkt- eller marknadsperspektiv. Christel är en oerhört effektiv och intelligent verksamhetsutvecklare. Hon har förmågan att se både helhet och delar och kan omsätta det till rätt processer och aktiviteter. Med sitt mod att ta beräknade risker i kombination med hennes analytiska förmåga och kunskap om strategisk utveckling samt erfarenhet av etablering av nya samarbeten, är hon ett starkt stöd för mig som VD men också för hela ledningsgruppen. Tack för det, Christel!"


- Carina Halvord, VD Universeum

Vill du skapa en dynamisk, sammansvetsad organisation?

"Film i Väst arbetar långsiktigt med strukturerad omvärldsanalys och strategisk planering för att möta framtida utmaningar. För att möta utmaningar, men också och framför allt, ta till vara på möjligheter behöver alla i organisationen vara delaktiga och arbeta mot samma mål. Medarbetarskapet är en central och viktig pusselbit i detta arbete. För att säkerställa och skapa förutsättningar utvecklande medarbetarskap har vi haft stöd och hjälp av Christian Sandblom vid Sandblom & Co och Christel Bäckström vid Backstrom Impact. Vill du skapa en dynamisk, sammansvetsad organisation kan jag varmt rekommendera dessa två!"


- Mikael Fellenius, VD Film i Väst

Strukturerat, koncist

och med ett leende

“Intressant, bra repetition, andra vinklar på sånt man tänkt på tidigare var några av kommentarerna som kom direkt efter föreläsningen. Uppdraget till BACKSTROM iMPACT var att stödja personer inom kommunal vuxenutbildning att få till en bättre kommunikation med företagen och näringslivet. Och göra det på en timmes digital föreläsning! Och Christel lyckades. Strukturerat, koncist och med ett leende lyckades hon få till lagom repetition och nya insikter så att alla som lyssnade fick inspiration att se över retorik i sin egen kommunikation”
- Margareta ”Maggie” Näsmark, Projektledare Nätverk Westum