Alla Konsulttjänster

UTVECKLA DIN VERKSAMHET

BACKSTROM iMPACT bidrar med stöd och råd i strategiska utvecklingsprocesser

När du behöver utveckla din organisation kan
BACKSTROM iMPACT ge stöd och råd i strategiska utvecklingsprocesser. Det kan gälla för verksamheten i stort, specifika projekt och unika innovationer.


Vi hjälper dig att genomlysa organisationen, identifiera nuläge och utvecklingsbehov samt föreslå strategier för att jobba effektivt framåt. Med olika kommunikationsinsatser säkrar vi att utvecklingsarbetet når fram till rätt mottagare på rätt sätt, både internt och externt. Vi stödjer högre chefer, individuellt men också hela ledningsgrupper. Vi jobbar också med kompetensutvecklings- insatser för både ledare och medarbetare.


Vi matchar ditt utvecklingsbehov med olika typer av finansieringsmöjligheter där det är aktuellt. Det kan innebära samarbeten mellan olika aktörer eller stöd från det svenska och EU:s innovationssystem för att tjänster och produkter ska nå marknaden snabbare. Vill du som företagare göra affärer med den offentliga marknaden så bidrar vi med stöd kring upphandlingar. 

KONSULTTJÄNSTER

LEDNING

Stöd i utvecklingsprocesser, styrning och ledning för grupper och individer.


UTVECKLING

Verksamhets- och organisationsutveckling samt affärsutveckling.

FINANSIERING

Olika finansieringsmöjligheter såsom: EU-stöd, statliga bidrag, fundraising, sponsring, upphandling, ansökningsarbete och avtal. 

MTAM

MTAM (Management Team Assessment Model) erbjuds som utvecklingsverktyg i arbetet med ledningsgrupper.


ANALYSER, STRATEGIER, PLANER

Analyser, strategier och planer kopplat till förändringsarbete.


PROJEKT

Projektutveckling-, projektdesign- och projektledningsprocesser.


UM

Utvecklande medarbetarskap (UM).


KOMMUNIKATIONSINSATSER

Strategiska kommunikationsinsatser, påverkansarbete och moderatorsuppdrag. Föreläsningar och kursledare.


KONTAKTA OSS

FÖR MER INFORMATION, KLICKA HÄR

NTERNATIONALISERING

Översättningar och affärsplaner för internationella satsningar.

UPPDRAGSGIVARE & SAMARBETSPARTNERS I URVAL