Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

Föreläsningar

Christel Bäckström genomför föreläsningar på uppdrag. Bland annat på tema om utvecklingsprojekt och EU-medel, kommunikation, samverkan och affärer mellan privat och offentlig sektor. 

I november 2021 genomfördes en föreläsning med fokus på kommunikation mellan vuxenutbildning och näringslivet. 

“Intressant, bra repetition, andra vinklar på sånt man tänkt på tidigare var några av kommentarerna som kom direkt efter föreläsningen. Uppdraget till BACKSTROM iMPACT var att stödja personer inom kommunal vuxenutbildning att få till en bättre kommunikation med företagen och näringslivet. Och göra det på en timmes digital föreläsning! Och Christel lyckades. Strukturerat, koncist och med ett leende lyckades hon få till lagom repetition och nya insikter så att alla som lyssnade fick inspiration att se över retorik i sin egen kommunikation”


- Margareta ”Maggie” Näsmark, Projektledare hos Nätverk Westum

Hör av dig om du vill veta mer