Projekt- och Processutbildning

PROJEKT- OCH PROCESSLEDARUTBILDNING

Att styra och leda projekt i

privat och offentlig verksamhet

Om utbildningen

Utbildningen tar sin utgångspunkt i ledarskapet och tillför alla delar som hör till projektet som arbetsform. Syftet med utbildningen är att kursdeltagaren ska bli trygg i rollen som projektledare och få god kunskap om projektet som arbetsform. Stor vikt läggs vid ledarskapets betydelse för projektets resultat och processer. Du får ökad kunskap om hur du skapar förutsättningar för en engagerad styrgrupp och träning i hur du leder en projektgrupp.


Utbildningen genomförs digitalt under 5 halvdagar våren 2022.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till projektledare eller blivande projektledare som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.


Utbildning erbjuds som en öppen utbildning. Utbildningen är ett samarbete mellan Christel Bäckström på BACKSTROM iMPACT AB och Christian Sandblom på Sandblom & Company Utveckling AB.

ATT STYRA OCH LEDA PROJEKT I PRIVAT OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

PROJEKT- OCH PROCESSLEDARUTBILDNING

Nästa utbildningsomgång startar våren 2022 

Vår projekt- och processledarutbildning är en grundkurs med fokus på att styra och leda projekt i privat och offentlig verksamhet. Vid projektledarutbildningar ser man ofta att projekt och dess tillhörande modeller står i fokus och att ledarskapet kommer in i kompletterande form. Det som skiljer denna utbildning från andra projektledarutbildningar är att vi tar utgångspunkt i ledarskapets roll och förmågan att förstå vilka processer som är centrala för att uppnå förväntade resultat. 


Utbildningen genomförs digitalt med stöd av Zoom. Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper och praktisk träning i att planera, organisera och leda projekt. Under utbildningen varvas teori, metodkunskap med praktiska övningar.


Upplägg av utbildningen

En digital kursdag pågår mellan kl. 08.30 – 12.00 inkluderat med pauser anpassat för det digitala formatet. Utbildningen är uppdelade i fem moment. Ett moment per dag, digitala möten sker en gång varannan vecka med övningar mellan de olika momenten. Utbildningen sträcker sig från augusti till oktober.

Efter avslutad utbildning

Har kursdeltagare fått förståelse för:

Projekt som verksamhets-/arbetsform, projektets olika faser och begrepp.

  • Projektmetodik för att kunna styra och leda projekt effektivt såsom planering, organisering och styrning av projekt med ett stort fokus på processer och aktiviteter.
  • Verktyg och mallar som är centrala för att utveckla, organisera, genomföra och följa upp/utvärdera samt implementera projektresultat.
  • Fördjupad förståelse om ledarskapets betydelse för att lyckas med projekt. Ansvar och roller i projektgrupp och styrgrupp. Insikter i att leda utan att vara chef. Förmåga att nå större del av projektgruppens och projektmedarbetarens potential.


Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna vara förberedda på projektledande uppgifter.

Det kan till exempel handla om:

  • Deltagare som ska driva utvecklings- och innovationsarbete inom privat eller kommunal verksamhet i projektarbetsform.
  • Det kan också gälla för att kunna leda projekt där kommunen eller ett bolag är projektägare/beställare men där finansiären är en annan (tex en myndighet).

 

Pris: 9900 kr exklusive moms, betalning sker genom faktura.

 

OM KURSLEDARNA

Kursledare

Kursen genomförs av två utbildare som inleder och avslutar utbildningen gemensamt men däremellan har huvudansvar för följande moment:

  • Christel Bäckström är huvudansvarig för projektmetodik och projektledarrollen
  • Christian Sandblom är huvudansvarig för ledarskapsfrågor, processer och effektiva team.


Utbildarna har många års erfarenhet av ledarskapsutbildningar, eget projektarbete och stöd till projektledare och styrgrupper i praktiken för att få fram framgångsrika resultat. Det är mot denna erfarenhet om vad som bäst fungerar i praktiken varvat med forskning och teoretiska metoder som är grunden för utbildningens genomförande.


Mer information om kursledarna

Christel är grundare av BACKSTROM iMPACT AB och Christian äger Sandblom & Company Utveckling AB. Christel Bäckström har en bred utbildningsbakgrund som bottnar i journalistik och Christian Sandblom är i grunden statsvetare med inriktning mot offentlig förvaltning. Båda har stor erfarenhet av ledarskap, styrning och projekt. Även stor erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildningsinsatser inom ramen för uppdrag åt region, kommuner, företag samt myndigheter och formell utbildning inom Yrkeshögskolan i samarbete med Göteborgs Universitet.
Nästa utbildningsinsats sker med start våren 2022. Det är begränsat antal deltagare på utbildningen så säkra din plats nu. Anmäl dig här.