Projekt- och Processutbildning

PROJEKT- OCH PROCESSLEDARUTBILDNING

Att styra och leda projekt i

privat och offentlig verksamhet

Om utbildningen

Utbildningen tar sin utgångspunkt i ledarskapet och tillför alla delar som hör till projektet som arbetsform. Syftet med utbildningen är att kursdeltagaren ska bli trygg i rollen som projektledare och få god kunskap om projektet som arbetsform. Stor vikt läggs vid ledarskapets betydelse för projektets resultat och processer. Du får ökad kunskap om hur du skapar förutsättningar för en engagerad styrgrupp och träning i hur du leder en projektgrupp.


Utbildningen genomförs under 5 halvdagar. Intressenmälan för nästa utbildningstillfälle finns här.


Målgrupp

Utbildningen riktar sig till projektledare eller blivande projektledare som vill stärka sin förmåga att planera, organisera och leda projekt.


Utbildningen är ett samarbete mellan Christel Bäckström på BACKSTROM iMPACT AB och Christian Sandblom på Sandblom & Company Utveckling AB.


ATT STYRA OCH LEDA PROJEKT I PRIVAT OCH OFFENTLIG VERKSAMHET

PROJEKT- OCH PROCESSLEDARUTBILDNING

Om utbildningen

Vår projekt- och processledarutbildning är en grundkurs med fokus på att styra och leda projekt i privat och offentlig verksamhet. Vid projektledarutbildningar ser man ofta att projekt och dess tillhörande modeller står i fokus och att ledarskapet kommer in i kompletterande form. Det som skiljer denna utbildning från andra projektledarutbildningar är att vi tar utgångspunkt i ledarskapets roll och förmågan att förstå vilka processer som är centrala för att uppnå förväntade resultat. 


Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper och praktisk träning i att planera, organisera och leda projekt. Under utbildningen varvas teori, metodkunskap med praktiska övningar.


Efter avslutad utbildning

Kursdeltagarna får förståelse för projekt som verksamhets-/arbetsform, projektets olika faser och begrepp. Utbildningen behandlar:

 • Projektmetodik för att kunna styra och leda projekt effektivt såsom planering, organisering och styrning av projekt med ett stort fokus på processer och aktiviteter.
 • Verktyg och mallar som är centrala för att utveckla, organisera, genomföra och följa upp/utvärdera samt implementera projektresultat.
 • Ledarskapets betydelse för att lyckas med projekt. Ansvar och roller i projektgrupp och styrgrupp. Insikter i att leda utan att vara chef. Förmåga att nå större del av projektgruppens och projektmedarbetarens potential.

 

OM KURSLEDARNA

Kursledare

Utbildarna har många års erfarenhet av ledarskapsutbildningar, projektarbete och stöd till projektledare och styrgrupper i praktiken för att nå framgångsrika resultat. Det är mot denna erfarenhet om vad som bäst fungerar i praktiken varvat med forskning och teoretiska metoder som är grunden för utbildningens genomförande.


Christel är grundare av BACKSTROM iMPACT AB och Christian äger Sandblom & Company Utveckling AB. Christel Bäckström har en bred utbildningsbakgrund som bottnar i journalistik och Christian Sandblom är i grunden statsvetare med inriktning mot offentlig förvaltning. Båda har stor erfarenhet av ledarskap, styrning och projekt. Även stor erfarenhet av att utveckla och genomföra utbildningsinsatser inom ramen för uppdrag åt region, kommuner, företag samt myndigheter och formell utbildning inom Yrkeshögskolan i samarbete med Göteborgs Universitet.

   

  SANDBLOM COMPANY

  CHRISTIAN SANDBLOM

  TELEFON: 0705 350 148

  E-mail: christian@sandblomcompany.se


  BACKSTROM iMPACT

  CHRISTEL BÄCKSTRÖM

  TELEFON: 0733 300 431

  E-mail: christel@backstromimpact.com