Styled by Nobo

Christel Bäckström drivs av att göra skillnad och skapa tillväxt. Hon kombinerar sitt strategiska tänk, sina kommunikativa och analytiska förmågor med konkreta förslag för organisationsutveckling. I nära samverkan med sina kunder bidrar hon med kreativa operativa lösningar som går att omsätta i praktiken och som leder till önskat resultat.


Under sin yrkeskarriär har hon utvecklat en djup förståelse för komplexa utvecklingsprocesser i bolag och politiskt styrda organisationer. Christel har god kännedom om hur stöd från Sverige och EU:s innovationssystem kan bidra till utveckling och tillväxt för olika organisationer.  Utöver det har hon lång erfarenhet av att jobba med utbildningsfrågor både i Sverige och internationellt.


Christel har en bred utbildningsbakgrund som bottnar i journalistik och har studerat samt arbetat i Sverige och olika länder i Europa. Hennes olika yrkesroller har alltid inneburit ett stort ansvar och någon form av ledningsfunktion. Hon har genom åren arbetat både i det privata näringslivet och offentlig sektor, både kommunalt och regionalt, samt genomfört uppdrag åt både små till medelstora bolag och myndigheter. 


Christel har ett stort samhällsintresse, är resultatorienterad och är mån om kvalitet. Hon tror på samarbete och möten mellan akademin, offentlig och privat sektor för innovationsprocesser, samarbete och nätverk. Hon har lång erfarenhet och kunskap om hur externa finansieringsprocesser, internationellt samarbete och strategisk kommunikation kan bidra till en organisations utveckling. 

Om Christel Bäckström